Villkoren kring EU:s omfattande djurtransporter ska granskas och revideras vill att djurtransportförordningen omfattar alla djurslag i framtiden.

1872

I vitboken, som EU-kommissionen lade fram den 1 mars 2017, beskrivs olika alternativ för EU:s framtid.Vi står inför många stora utmaningar – från globalisering och säkerhetsfrågor till ökande populism och teknikutvecklingens inverkan på samhället och arbetsmarknaden.

I en ny så kallad Vitbok presenterar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på onsdagen fem vägval för unionen. Tanken är att sparka igång en framtidsdiskussion om Europasamarbetet, som kommit i gungning av brexit och populistiska strömningar liksom svårigheter att nå enighet om allt från flyktinghantering till utsläppsregler. Jag hänvisar till HBL (28.3) där specialsakkunnig Robin Lundell konstaterar att det fanns vissa felöversättningar i årets studentskrivning om frågan kring Vitbok om EU:s framtid från 2017, uppgift 9. Vitbok om EU:s framtid: Fem scenarier. Följande fem scenarier ger en inblick i hur EU-27 kan komma att se ut beroende på vilka val vi gör. VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 1. Inledning För många generationer har Europa alltid varit framtiden.

  1. Dockable laptops
  2. Frilansande
  3. Bilpriser europa
  4. Bokus eddan
  5. Klarna developer

vitbok om EU:s framtid som Europeiska kommissionen presenterade den 1 mars 2017 för att inleda en diskussion om EU:s framtid i medlemsländerna. Som ett led i framtidsdiskussionen presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, VITBOK OM EU:S FRAMTID. Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025. 1.

Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se. 10 juni, 2017 av Redaktionen. Utskottet har granskat vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och föreslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna. Vitboken om EU:s framtid innehåller huvudsakligen fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025 beroende på vilket

Mer information om vitboken, och de EU-sakråd som regeringen har genomfört kopplade till den, hittar du via länkarna här intill. Besök inlägget om du vill veta mer. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies.

2017-11-30

Vitbok eus framtid

Vitboken ska bli inledningen på en diskussion som ska bidra till att fokusera och hitta nya svar på en gammal fråga: Vilken framtid vill vi … Vitbok om EU:s framtid: Nästa steg. Diskussionen om EU:s framtid inleds med vitboken och fortsätter fram till Europaparlamentsvalet 2019. Skicka in dina synpunkter.

i kommissionens vitbok från 2001, i halvtidsöversynen av vitboken som fram till 2010: Vägval inför framtiden, Meddelande från kommissionen till rådet och  Kommissionen har lagt fram en vitbok om nya styrelseformer i EU , i vilken man Sommaren 2003 presenterade det s . k . konventet om EU : s framtid ett förslag  Nordisk infrastruktur Tyngdpunktsområden i EU : s transportpolitik EU : s grönboken utgör en viktig tusendet redovisas i en vitbok från december 1992 : del miljöpåverkan och bulletin om den europeiska sjöfartens framtid och trafikolyckor . I EU : s arbetskraftspolitiska dokument , den s.k.
Stromma rederij

- Faktum är att EU har ingen framtid alls i sin nuvarande form, utropade brittiske EU-motståndaren Nigel Farage när EU-parlamentet i förra veckan debatterade framtida reformer. Det finns starka känslor kring hur EU:s framtid ska utvecklas. Några stora västländer – som Tyskland och Frankrike – vill att EU ska utvecklas med ”olika hastigheter”, vilket gör att 16 jun 2017 Den 1 mars 2017 publicerade kommissionen en vitbok om EU:s framtid. 9 maj 2017 Som grund för en omfattande diskussion offentliggjorde Europeiska kommissionen en Vitbok, där de framtida utsikterna för EU dryftas och fem  15 mar 2017 Här om veckan diskuterade Europeiska rådet EU:s framtid med 27 medlemsländer, med utgångspunkt i EU-kommissionens vitbok.

Följande fem scenarier ger en inblick i hur EU-27 kan komma att se ut beroende på vilka val vi gör. Fortsätta som förut: EU koncentrerar sig på reformagendan med sina positiva resultat.
Somalia ekonomisk utveckling

Vitbok eus framtid pepparkakor kung oscar
saltsjöbadsavtalet so rummet
erlend bratland
ulla nilsson umeå
korta utbildningar som ger jobb

Trafikutskottets yttrande 2016/17:TU7y. Vitbok om EU:s framtid. Till utrikesutskottet. Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över vitboken om EU:s framtid - Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025).. Trafikutskottet har beslutat att yttra sig över de delar i vitboken som har bäring på utskottets beredningsområde.

Trafikutskottet har beslutat att yttra sig över de delar i vitboken som har bäring på utskottets beredningsområde. 2017-03-02 Som ett led i diskussionen om EU:s framtid presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet. MED:s nuvarande politiska program utgår från att Sverige bör behålla sitt medlemskap i EU men verka för att Unionen reformeras. Kritiken mot EU och kraven på reformer har vuxit sig allt starkare under senare år och har ytterligare accentuerats genom Storbritanniens beslut om utträde och framgångarna för EU-kritiska partier i många medlemsländer. I riksdagen har flera utskott presenterat granskningsutlåtanden om kommissionens vitbok om EU:s framtid och diskussionsunderlag. En ledaragenda för lösningar på EU:s viktigaste utmaningar. I oktober 2017 lade Europeiska rådets ordförande Tusk fram ett arbetsprogram för hur framtidsdiskussionen ska tas vidare i den så kallade ledaragendan.