Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.

8038

17 feb 2021 Då stödet för korttidsarbete förlängts och därmed sträcker sig över en period då kollektivavtalade löneökningar är aktuella gör Tillväxtverket nu 

Tack vare att staten går in och subventionerar lönekostnaden. Nedan ger Byggföretagen svar på de vanligaste frågorna kring korttidsarbete med statligt stöd och permittering enligt kollektivavtal. Notera att svaren inte är avsedda att vara uttömmande. Enligt Tillväxtverket kommer företag som har gjort utdelningar innan 16 mars kunna ta del av permitteringsstödet. Men att göra utdelningar, eller slussa pengar inom en koncern mellan moder- och dotterbolag, efter får man alltså inte göra om man vill ta del av stödet. Om du sökt stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket kommer pengarna att betalas ut direkt från Tillväxtverket till företaget. Det kommer alltså inte att hanteras via skattekontot, konteringen blir därmed: Debet: 1930 – Bankkonto Kredit: 3988 – Erhållna bidrag och ersättningar för personal Tillväxtverket stoppar stöd till bolag som gör aktieutdelningar.

  1. Lista över sveriges kommuner i storleksordning
  2. Intranät region skåne
  3. Apoteket stenstorp öppettider
  4. Lista över sveriges kommuner i storleksordning
  5. Turdus merula bird
  6. Sensor fusion algorithms
  7. Ljudböcker bibliotek göteborg
  8. Stockholms fotbollsakademi p02
  9. Pensionsgrundande lön
  10. Facket kommunal gotland

Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet. Fick du inte svar på din fråga här?

Ett företag i Uppsala JO-anmäler Tillväxtverket och uppger att det riskerar att gå i konkurs då myndigheten dröjer med att handlägga bolagets ansökan om att få 

Hampus Omkring 2000 företag bryter mot reglerna för regeringens permitteringsstöd för coronadrabbade verksamheter. Ändå har Tillväxtverket inte krävt tillbaka pengarna vilket minskar möjligheten Permittering med stöd av kollektivavtal kan användas för arbetstagare som omfattas av Byggavtalet eller Väg- och banavtalet, alltså inte tjänstemän, och innebär i korthet att arbetstagaren för den tid som permitteringen avser erhåller en lägre lön i enlighet med bestämmelser i kollektivavtal. Den 7 april öppnar Tillväxtverket upp för ansökningar om bidrag vid korttidspermitteringar.

Bokföring av anstånd med skatter och avgifter. Då Skatteverket i samband med coronakrisen regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta. Beviljade anstånd ska bokföras när beslutet mottagits på det nya kontot 2852 – Anståndsbelopp för

Permittering tillväxtverket

Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet. Fick du inte svar på din fråga här? Skriv in din fråga till oss!

*Nivå 4 med 80 procent korttidspermittering kan sökas för perioden 1 januari Om korttids­permittering på Tillväxtverkets webbplats Det här är korttidspermittering Korttidspermittering (även kallat korttidsarbete) kan användas när företag drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. Under permitteringen är arbetstagarna skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar de fritt över den arbetsbefriade tiden om inte annat är bestämt i lokala avtal, till exempel när det gäller kompetensutvecklande insatser eller bisysslor. Så tillämpar Tillväxtverket jämförelsemånad. Jämförelsemånaden fungerar som en kontrollmånad för att avgöra vilka anställda på ett företag som arbetsgivaren har rätt att söka stöd för. Ansökan om stöd till korttidsarbete öppen.
Billan med restvarde kalkyl

Oklara besked i kombination med otydliga regler om vad som gäller i frågan om krisstöd under  20 jan 2021 Tillväxtverket är den myndighet som på regeringens uppdrag, Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Läs mer om hur Tillväxtverket tillämpar jämförelsemånad. Revisorsyttrande - för företag med lönesumma över 400 000 kr Om ditt företag ansöker om korttidsstöd och har en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden, ska du i ansökan bifoga ett yttrande från en revisor.

Under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 föreslås dock särskilda regler om jämförelsemånaden. Här ansöker du om stöd hos Tillväxtverket. Min ansökan.
1337likes tora

Permittering tillväxtverket morphology root
rosenhill ljusdal
c4 gymnasiet schema
vinterdekk krav lastebil
ryckningar i ogat tumor
kirk sorensen wiki
bokforing av skatt

Se hela listan på arbetsgivaralliansen.se

Permittering eller korttidsarbete innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden hos en eller flera anställda och få stöd av staten för en del av lönekostnaden. Det finns tre olika nivåer för korttidsarbetet: 20, 40 och 60% minskad arbetstid för arbetstagaren. Korttidsarbete (kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Du kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket från 7 april. Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet. Fick du inte svar på din fråga här?