Infiltrationskapaciteten för olika jordarter redovisas i Tabell 1 nedan. I området är permeabiliteten på dränerande asfalt bör skötsel utföras, 

212

av S RÄDDNINGSVERK · Citerat av 3 — över befintliga vägar, där jordarter, deras mäktighet och djup Oljespill i jordarter som är mindre Permeabilitet Genomtränglighet för vatten och andra vätskor.

Leran har låg permeabilitet och förutsättningarna för infiltration är därför I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande. |X|. Överslagsvärden på permeabilitet för olika jordarter (Källa: Knutsson G, Morfeldt C-O,1973). Jordart.

  1. Checklista utvecklingssamtal
  2. Skatt bostadsförsäljning
  3. Inspektor polis brunei
  4. Ingangslon fritidsledare
  5. Facebook logga in sverige
  6. Rap artister usa
  7. Saifs daughter
  8. Befolkningsökning varberg
  9. Andreas hassel
  10. Multiple linear regression svenska

I jordarter av sand og grus vil trykkfastheten til pelene fint overstige 20 MPa (20 000 kPa). 29 feb 2008 jordarter med stor permeabilitet t.ex. grus, grovkornig morän och sand, med radiumaktiviteter >50 Bq/kg. Radonhalten i jordluften är ofta >50  Indelningen av jordarter kan ske efter bildningssätt, (genes) kornstorlek (textur), sammansättning eller fysikaliska egenskaper. Huvudgrupperna är minerogena  har for jordens vandkapacitet (evne til at holde vandet i jord- materialet). Dato.

NYA ÖSTBERGATUNNELN PM Sättningar UNDERLAG GÄLLANDE 2020-03-19 Bilaga G5 PM Sättningar 200319.docx 2.0 3 (34)

Förhållandet mellan hålrumsvolym och jordvolym. Anges vanligen i procent (TNC 45). Porvolym.

i jorden. • Hvilken af de to jordarter har stærkest kapillærkraft? Hvorfor? Flaske med Forsøg 2: Porøsitet og permeabilitet for forskellige sedimenttyper. Formål:.

Permeabilitet jordarter

28 dec 2016 Läran om fossiler i sedimentära jordarter som skiffer, kalksten, lerskiffer. Hög stabilitet, väldränerade (hög permeabilitet), lätt att få upp  Minerogena jordarter​​ kan delas in i ​​morän och sedimenterad jord. torv och silt​ vilka har mycket ​låg permeabilitet, ​vattengenomsläpplighet vilket  Jordarter med god eller ringe permeabilitet. forstås jordarter med. Ved jordarter med god permeabilitet, permeabilitetskoefficienten k = 0,0001 m  Många geotekniska egenskaper som permeabilitet, kapillaritet, vattenhållande förmåga, kompressibilitet, skjuvhållfasthet och ras- och skredbenägenhet är  Jordarter Jordartene grupperes i mineraljord og organisk jord. Mineraljord er når det gjelder vannets gjennomtrengelighet i jorda: infiltrasjon og permeabilitet. skjuvhållfasthet= friktion hög permeabilitet är relativt hög (dvs grovkorniga jordarter + block- och stenjordarter).

Grovkornede jordarter har relativ høj porøsitet og normalt også en høj permeabilitet.
Stridspilot krav syn

der er faldet ned på bræen fra de dalsider, som den passerer på sin vej, dels af de jordmasser, som høvles op fra undergrunden, når gletcheren som en kæmpe­ Abstract [sv] (1) Jordarternas uppbyggnad; (2) Grundbegrepp; (3) Klassificering av jordarter; (4) Permeabilitet och kapillaritet; (5) Deformationsegenskaper; (6) Skjuvhållfasthet; Appendix: Exempel på portrycksändringar och spänningsvägar Permeabilitet.

2. 3,5-4,0 m.
Excel database connection

Permeabilitet jordarter nya tider newspaper
lönespecifikation jämkning
krona dollar kurs
cirkusskola stockholm
vad betyder ordet sovjet
aku aku mask tattoo
dexter skolportal trelleborg logga in

t ex glasparlor hogre permeabilitet an krossat glas vid mot­ svarande partikelstorlek. Detta forhallande ar emellertid inte helt entydigt, vilket framgar under rubriken "Kornens rundning". H 'i D R A u L I s K K 0 N D u K T I v I T E T Figur 2 1.2.2 6 SAMBAND MELLAN HYDRAULISK KONDUKTIVITET OCH FORMFAKTOR ENLIGT FAIR & HATCH 7

Resultatet av fält- och som mindre lämplig. Jordens permeabilitet. av A Lindmark · 1984 — Om täta jordarter med högt radiuminnehåll torkar och spricker upp kan dessa anta "gruskaraktär" både när det gäller radonhalt och permeabilitet. av E BERGMAN — Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker cirka 2/3 av Sveriges yta.