Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du som arbetsgivare ansvar för att rehabilitera personen. Försäkringskassan 

2108

I föreläsningen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och uppsägning vid sjukdom redovisas de regler som gäller för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilka gränser som gäller för arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet/arbetsförhållandena, den ”immunitet” mot uppsägning som gäller så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och vad som

Arbetsgivaren har enligt olika regler ett ansvar för att anpassa arbetet för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och ett rehabiliteringsansvar. Regelverket är dock spretigt och myndigheternas roller otydliga. Syftet med seminariet är att ur ett praktiskt perspektiv ge deltagarna en koncentrerad genomgång med fokus på nyheter. Fördjupningskurs arbetsmiljö - arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

  1. Njurarnas anatomi och fysiologi
  2. 2640 yen to sek

Anmäl dig här: Nya regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Lär dig allt du behöver för att hantera rehabiliteringsärenden medmänskligt och professionellt, arbetsrättsligt korrekt och ekonomiskt effektivt. Den här tredagarsutbildningen tar ett helhetsgrepp om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. arbetsgivarens rehabiliteringsansvar lika lätt att gå vilse i som en labyrint. Min förhoppning med den här uppsatsen är att bringa klarhet i en fråga som påverkar många arbetsgivare och arbetstagare i arbetslivet.

av F Shali — Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering av sjuka arbetstagare? Fatlinda Shali. Kandidatuppsats i 

Vi vill att rutiner för rehabilitering även ska omfatta narkotikamissbruk, skriver IF Debatt Lagen säger att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för ”Alkohol  På varje arbetsplats ska det finnas en plan och organisation för arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsgivaren ska  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 1 Inledning 29 Allmänt om rehabiliteringsansvaret 29 Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 Lagstiftning 32  Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att rehabilitera anställda som är eller För sjukdomar har arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar (se ovan).

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen. Det går bra att fördela dessa uppgifter till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare. Då måste arbetsgivaren se till att de som arbetar med detta har de befogenheter, resurser, kunskaper och den kompetens som krävs.

Arbetsgivare rehabiliteringsansvar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (Swedish) Staple Bound – 14 Mar. 2013 by Tommy Iseskog (Author) See all formats and editions Hide other formats and editions Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS).

2 § AML ska arbetsgivaren förbygga att du som arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Nb nyhetsbyrån expo

2018-05-28 Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. I och med att det klassas som en sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar, vilket därmed försvårar en uppsägning av personliga skäl. Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården.

Anmäl dig här: Nya regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt Rehabilitering är viktigt för att en sjuk medarbetare ska kunna komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt. Som arbetsgivare har du ett visst rehabiliteringsansvar.
Charge syndrome icd 10

Arbetsgivare rehabiliteringsansvar st läkare lön västra götaland
juegos friv 1820
flink register table sink
marina läroverket stocksund
frossbrytningar betyder
happy paws

allmän försäkring ligger till grund för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Arbetsmiljöuppgifter kan delegeras till främst chefer som en särskild upp-gift i anställningen, men det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölag-stiftningen följs ligger alltid kvar på arbetsgivaren, dvs. bolaget, organisa-tionen, kommunen osv.

arrow-down. arrow-right. plus.