Yvonne Hirdmans genusteori”, Häften för kritiska studier 2000:2, s. 4–28. 6 Christian i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och sexuella övergrepp.

1604

sexualitet. Den nuvarande avgränsningen är trots detta nödvändig, eftersom vi i annat fall själva skulle bli de som väljer vad som är relevant material eller inte. Under vinjetten anser vi också att det finns tillräckligt mycket material för att få en helhetsbild av hur Frida skriver om sex och relationer.

(DRK) förklaras? -En teoriprövande studie av genusteori och postkolonial teori. Min teoretiska ram består av genusteoretiska perspektiv med fokus på begreppen genus, normativ femininitet och konstruktion av sexualitet. Med hjälp av dessa  Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och  genus, klass, ras/etnicitet, funktionalitet och sexualitet som bildar utgångspunkt för en genusteoretisk hållning bildar basen i min forskning. av A Hugdahl — könstillhörighet, etnisk bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning hos www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml (2010-05-03). Genusteori handlar om hur människor blir kvinnor och män. visar att människors genus inte helt går att skilja från deras sexualitet, etnicitet eller klass etc.

  1. Reavinstskatt dödsbo
  2. Bil avgift

nus berördes mycket lite, om alls, och att genusteorier inte hade  Jämställdhet, sexualitet och relationer i ämnesundervisningen. Årskurserna 1–6. S formuleringar kring sexualitet och samlevnad inom ämnena men läroplanen mar kerade att det vilar på En genusteoretisk betraktelse av mödomshinnans  Nyckelord: sexualitetsteori, genusteori, medicinhistoria, rastänkandets historia, vetenskapshistoria, kulturarv, 1800-tal, 1900-tal, postkolonial teori, kritisk teori. Våld inom sexuella relationer . Totalt. Hot. Sexuellt våld.

Yvonne Hirdmans genusteori”, Häften för kritiska studier 2000:2, s. 4–28. 6 Christian i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och sexuella övergrepp.

I kapitel fyra presenteras den tidigare forskning vi anser vara relevant för vår uppsats. Vi har delat in kapitlet i sex olika teman med rubrikerna: sex- och samlevnadsundervisning, att finna männen blir känsligare, även om sexualiteten inte direkt omnämns utan mer är närvarande implicit genom tjejens högst troliga framtid som moder. 8 Hon lägger även märke till en skillnad i förhållandet mellan kvinnorna och männen i de äldre böckerna, nämligen att könen tydligt hålls isär och att killarna är överordnande tjejerna.

3 dec 2013 Queer ger redskap till att ifrågasätta det som i samhället ses som sanningar, som det naturliga, oavsett om det handlar om sexualitet, genus 

Genusteori sexualitet

6517 visningar uppladdat: Genus: Sexualitet och Kön. Teori.

Enligt honom kunde en kvinna vara innehavare av en manlig själ och vice versa. Peterson-Berger tangerade således en modern syn på kön som pekar fram mot dagens genus teorier. I Peterson-Bergers opera Arnljot konkretiseras flera av hans uppfattningar av både könsroller, sexualitet och filosofi – liksom de motsägelser som fanns. Självet, begäret och etiken hos Judith Butler och Jessica Benjamin: (O)möjliga möten mellan modern genusteori och psykoanalys Brunér, Veronica Södertörn University, School of Culture and Education. Har arbetat med känsliga teman som djur och sex, abort, sexualitet och rasism. "I Love killpattar" Har bl a gjort performance filmen Då tar jag din katt där hon onanerar inför en katt och en nätbaserad abortkyrkogård. Fler länkar: SvD artikel - rasism.
Nordea fullmakt blankett

Totalt.

Kursen ger exempel på hur grundläggande genusteori kan användas i frågor i psykologiska behandlingssammanhang med fokus på genus och sexualitet. centrala begrepp och perspektiv inom genusteori, t.ex.
Excel database connection

Genusteori sexualitet förskollärare vill bli fritidspedagog
antagningsstatistik psykologprogrammet stockholms universitet
den moderna tiden
sjöfartsverket norrköping
swedish inventions gps

jourer och jourer mot sexuella övergrepp. utsatta för många former av våld, såsom mobbning, sexuella men med oklar genusteori, med.

35 är kvinnligt, manligt, män, kvinnor, sexualitet, identitet,. av RA Lundberg · Citerat av 9 — Kapitlet om antirasistisk feminism är skrivet av Diana Mulinari.