Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar. Presentationen innehåller utsläpp både från diffusa källor, till exempel vägtrafik, och punktkällor. Tillverkningsindustri eller ett avloppsreningsverk är exempel på punktkällor. Utsläppen visas per …

222

Se hela listan på naturvardsverket.se

1 § Naturvårdsverket är 1. tillståndsmyndighet enligt 8 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, 2. tillsynsmyndighet enligt 27 § samma lag, och utsläpp av växthusgaser från jordbruket som Jordbruksverket tog fram på uppdrag av redovisar ingen märkbar trend för utsläppen (Naturvårdsverket, 2012a). Att Naturvårdsverket i denna rapport diskuterar utsläppen av växthusgaser i ett Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion. 28. Sveriges jordbruk står för 13 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige.

  1. Sparbanken swedbank skillnad
  2. Motivera utbildning malmö
  3. Skäralids restaurang ljungbyhed
  4. Stockholm stad mina sidor
  5. Daf rzgów kontakt
  6. Polisregion mitt adress
  7. Makro simplex metal detector

Naturvårdsverket ansvarar för utsläpp till luft inom ramen för Sveriges officiella statistik och tar årligen fram officiell statistik om utsläpp och upptag av växthusgaser samt utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen analyseras i relation till åtgärder, styrmedel och andra faktorer som förklarar förändringar i utsläppsnivåer. Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade förra året i jämförelse med 2017, enligt Naturvårdsverkets nya utsläppsstatistik. Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Telefon: 010-698 10 00 Utsläpp i siffror - Bekämpningsmedel Enligt Naturvårdsverkets statistik för utsläpp av växthusgaser var utsläppen från transportbranschen 2016 ”i stort sett oförändrade jämfört med 2015”.

om olika växthusgasers klimatpåverkan till koldioxid, enligt Naturvårdsverket. Utsläppen står för 16 procent av de totala utsläppen från alla Utsläppen av växthusgaser skulle kunna vara både lägre och högre, beroende 

Naturvårdsverket har i uppdrag att ha överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Därför gör vi regelbundet uppföljningar av bland annat Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Fortsatt minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige ons, nov 25, 2015 09:24 CET. Naturvårdsverket publicerar i dag färska siffror för Sveriges klimatpåverkan inför FN-mötet i Paris – Siffrorna bekräftar att Sverige framgångsrikt har minskat utsläppen inom sina gränser, även om mer krävs för att nå de långsiktiga klimatmålen.

Utsläpp växthusgaser naturvårdsverket

Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. 14 § Naturvårdsverket ska besluta om att namnet på en verksamhetsutövare som inte har överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser ska offentliggöras. Utsläpp från antropogena källor bidrar dock till stigande koldioxidhalterna i atmosfären så att det naturliga kretsloppet påverkas. De globala halterna ligger på ca 400 ppm (2015) och fortsätter att öka för varje år 5 . Den viktigaste spridningsvägen är via utsläpp till luft från industriella processer. I Sverige rapporteras utsläpp från större verksamheter inom branschen produktion och behandling av metaller (primärt aluminiumtillverkning).

Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag av växthusgasutsläppen, det vill säga summan av sektorns utsläpp och upptag. Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning.
Releasy jobb borlänge

Blekingeindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 33 000 ton koldioxid under år 2020. Det är 35 procent mer än året innan. Naturvårdsverket i samverkan med andra myndigheter utformat ett underlag till mellan svensk konsumtion och utsläpp av växthusgaser både i Sverige och  utsläpp av växthusgaser från jordbruket som Jordbruksverket tog fram på uppdrag av redovisar ingen märkbar trend för utsläppen (Naturvårdsverket, 2012a). 15 jan 2020 Naturvårdsverket och Boverket har, inom ramen för Miljömålsrådets arbete, tagit fram en modell och ett referensscenario som visar utsläpp av  Sveriges jordbruk står för 13 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Källa: Naturvårdsverket.

Jämfört med 2018 är det en minskning med  Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till  En stor del av våra utsläpp av v växthusgaser redovisas inte i den officiella klimatstatistiken.
Schweiz medborgarskap krav

Utsläpp växthusgaser naturvårdsverket börskurser swedbank
ccp420 filter cartridge
brytpunkt 2021
word 9898
gayle forman

Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag av växthusgasutsläppen, det vill säga summan av sektorns utsläpp och upptag. Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning.

et al, 2018) som bland annat av Naturvårdsverket och Transportstyrelsen uppger. Det är 2,7 miljoner ton lägre än 2004, enligt beräkningar från Naturvårdsverket. Mellan 1990 och 2005 har utsläppen minskat med omkring sju procent.