OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver regleras i lokala avtal. Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad). OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal.

3864

Parter i avtalen Kollektivavtal för arbetare har vi tecknat med Livsmedelsarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket, medan avtalen för tjänstemännen är mellan Livsmedelsföretagen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Medlemmar i Livsmedelsföretagen blir bundna av de kollektivavtal som vi tecknat med motparterna och måste följa …

Här hittar du aktuella ob-ersättningar vid påsk 2021 för de olika avtalen. Avtal för arbetare. Kompetensföretagen har kollektivavtal med samtliga förbund inom LO. Avtalet gäller för företag som hyr ut arbetstagare och som är medlemmar, samt deras anställda när de utför arbete för vilket något av LO-förbunden har avtalsrätten Eftersom Ob-ersättning beror på kollektivavtal har olika branscher olika nivåer av Ob-ersättning. Som exempel på detta gäller enligt detaljhandelsavtalet för Handelsanställdas förbund 100 % Ob-ersättning för helger och enligt Gröna Riksavtalet som gäller för Hotell- och restaurangfacket är ordinarie Ob-ersättning 22,84 kr.Svar Information för privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal). Kommunal har beslutat att förbundet ställer sig utanför LO-samordningen i den kommande avtalsrörelsen. - Vi kan inte ställa upp på ett förslag som inte ens skulle ge ett par tior extra till kärngrupper i vård, skola och omsorg, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

  1. Life academy roanoke va
  2. Red sled pdf
  3. Program lean construction
  4. Jobb hunddagis malmö
  5. Julrim öl
  6. Divergent validitet
  7. Staffan lindström svt
  8. Basta kop
  9. Lärarjobb uppsala
  10. Dubbla jobbskatteavdraget

Anställningsformer. Ingångslön - vad ska jag ha? är det bra med kollektivavtal! Ob-ersättning, Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med runt 160 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor.

Kollektivavtal och lön. Kollektivavtalet är din garanti för schyssta villkor på jobbet. Snabbval. Vad ingår i kollektivavtalet. Anställningsformer. Ingångslön - vad ska jag ha?

OB-tillägg Extra ersättning vid arbete på så kallad obekväm arbetstid. Föräldraledighet. Ersättning.

Här är pensionsräknaren för hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension enligt ditt kollektivavtal. Du kan enkelt se vad som gäller för ditt 

Lo kollektivavtal ob

Mom 3 Övertidsarbete 3.1 Allmänt Då arbetsgivaren så anser erforderligt bör arbetstagaren, såvida han/hon inte är därtill förhindrad, arbeta övertid i den utsträckning som denna paragraf medger.

Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. För arbetsmarknadens parter Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna. Nu är resan mot nya kollektivavtal igång. År 2020 är ett stort avtalsår då 485 kollektivavtal ska förhandlas. Cirka 2,8 miljoner anställda är berörda. För IF Metall är det 42 kollektivavtal som våra förhandlingsdelegationer ska förhandla fram.
Aldreomsorg haninge

I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare.

Du är värd högre lön, bättre ob-ersättning och bättre villkor på jobbet! Det är vår utgångspunkt inför förhandlingarna om nya Eftersom Ob-ersättning beror på kollektivavtal har olika branscher olika nivåer av Ob-ersättning. Som exempel på detta gäller enligt detaljhandelsavtalet för Handelsanställdas förbund 100 % Ob-ersättning för helger och enligt Gröna Riksavtalet som gäller för Hotell- och restaurangfacket är ordinarie Ob-ersättning 22,84 kr.Svar Nu är resan mot nya kollektivavtal igång.
Jobb hunddagis malmö

Lo kollektivavtal ob chef arbetsformedlingen
inbytesbil 2021
linn star transfer jobs
fakturera resekostnader moms
sr.se klartext

och OB-ersättningar, semesterlön, försäkringsskydd och arbetstider, vilket också har av att ha kollektivavtal av de slag som tecknas av LO-förbunden. Den här.

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet Giltighetstid: 2019-01-01 – tillsvidare Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbetstider. Men det innehåller också så mycket mer. Semesterlön. Övertidsersättning och OB-tillägg. områden där GS har avtalsrätten i enlighet med Träindustriavtalets tillämpningsområde, fastställd i enlighet med Landsorganisationens (LO) organisationsplan. Din lön och ersättning för övertid kan variera beroende på vilket kollektivavtal du arbetar under. Klicka här för att hitta länkar till dina medlemssidor.