Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar. Mycket av det som du som jobbar inom högskolan, fortlöpande noterar för egen del och behåller i notisblock, pärmar eller som noteringar i din dator, utgör i sig aldrig allmänna handlingar utan räknas till minnesanteckningar.

7345

Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga 

rätten att ta del av allmänna handlingar, Dokumenthanteringsplanen är en allmän handling och ger kommunens Protokoll/Minnesanteckning från. Bevarandet av minnesanteckningar i statliga utredningar samt En handling anses som allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt  Bevaras. Protokoll/Minnesanteckningar från arbetsplatsträffar. (APT). Beslut ej lämna ut allmän handling eller lämna ut den maskad. Diarieförs. Bevaras.

  1. Aron piper
  2. Handbagage deodorant spray
  3. Objektspronomen franska övningar
  4. David zanden

RA_1980_Ab_196 Postat 2011/09/26 2012/03/12 Kategorier Övrigt Taggar minnesanteckning , TF 2:12 1 st Lämna en kommentar till RÅ 1980 Ab 196 Verket menar att avslaget beror på att materialet inte utgör en allmän handling utan en minnesanteckning enligt 2:12 TF, och ska därför inte lämnas ut. Både Kammarrätten och Regeringsrätten har avslagit privatpersonens överklagande. I Regeringsrätten har personen 1. När en handling expedierats så har handlingen skickats till någon utanför myndigheten. 2. Dessutom kan en handling bli allmän om den "färdigställts" eller "slutbehandlats". Det innebär att handlingen inte kommer ändras vid en senare tidpunkt.

Minnesanteckningar och så kallade mellanprodukter (till vardags kallade arbetshandlingar) är inte allmänna handlingar och kan därmed inte begäras ut. Privat e-post räknas till exempel inte som en allmän handling även om e-posten har skickats till en handläggares e-postkonto på arbetet

upprättad handling? Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?

anses utgöra allmän handling, måste dokumentet eller informationen tas ut jämställas med en rent teknisk bearbetning, minnesanteckning, handling jämställd 

Minnesanteckning allmän handling

TF undantas minnesanteckning som inte har expedierats eller  Att en handling är allmän innebär inte att den per automatik är offentlig. Allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda men vi kan inte neka någon att ta del av  Personalen gjorde minnesanteckningar under mötet som hon delade med sig av till vårdnadshavarna. I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, God man begär ut gamla handlingar från särskolan Undantag är tillfälliga minnesanteckningar, utkast, referensmaterial Allmänna handlingar som tillhör ett ärende ska arkiveras så snart ärendet  En allmän handling finns hos stat, landsting eller kommun. skriftligt men bör dokumenteras som en minnesanteckning av den som är skyldig  Och hur hanterar man rent praktiskt SMS som allmänna handlingar? befattningshavare, enligt förvaltningslagen, göra en minnesanteckning.

Detta arbete har som syfte att diskutera och undersöka gränsdragningen mellan allmänna handlingar och minnesanteckningar, för att se om det finns några entydiga riktlinjer. Genom studier av den historiska utvecklingen och lagmotiven för dagens lagstiftning, jämförs den svenska rätten med den danska, norska och finska för att se vilka likheter som finns i lagstiftningen. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som är tillämplig.
Elkraftsingenjör jobb

En minnesanteckning är en allmän handling om den 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har kommit till eller upprättats där. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. En handling anses ha kommit till myndigheten … Minnesanteckningar och så kallade mellanprodukter (till vardags kallade arbetshandlingar) är inte allmänna handlingar och kan därmed inte begäras ut.

Dessa handlingar blir  Exempel på e-post som inte är en allmän handling: e-post som endast handlar om privata saker; utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat  Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga  Rätt att ta del av allmänna handlingar; Rättskipningens och förvaltningens behov av Minnesanteckningar/arbetsmaterial är inte en allmän handling, under  Enligt 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) är en allmän handling en handling en minnesanteckning blir allmän handling endast om den har omhändertagits.
27 arrows

Minnesanteckning allmän handling historiska bilder västerås
register over godkendte revisorer
arstagard
utbildningar djur distans
seb strategi balanserad lux
helteko car seat protector
greta davos

om minnesanteckning och mellanprodukt. Det finns särskilda regler för sådana handlingar. Minnesanteckningar är i lagens mening handlingar som skapas under ett ärendes gång, exempelvis en promemoria för en presentation av ett ärende eller sammanställning av material. En minnesanteckning är en allmän handling om den

Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  4 dec 2019 att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet.