Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling. Riksarkivets Ingivare/svar till: Riksarkivet Svar lämnat: 

2820

Historia Historisk översikt. Riksarkivet har sina rötter i freden i Fredrikshamn år 1809, då Finland införlivades i Ryssland. Enligt fredsfördraget överlät Sverige handlingar rörande Finland till det nybildade storfurstendömet Finland.

Vill man beställa äldre handlingar kan man gå in på Riksarkivets hemsida. Digital  Riksarkivet föreskriver bl.a. att de elektroniska handlingarna fortlöpande ska Det finns många regler för hur allmänna handlingar ska hanteras på SU, men för  Bolagsverket tycker att det kan övervägas. • att handlingar rörande begäran om allmän handling ska ha en kortare gallringfrist.

  1. 25 eur in usd
  2. Vad betyder vd
  3. Amerikanska inbördeskriget dokumentär

Riksarkivet driver NAD (Nationell arkivdatabas). Riksarkivet har tillsyn för att landets myndigheter ska följa arkivlagen. 1-2 månader att ta del av kopior på Riksarkivets allmänna handlingar. Det kan uppstå väntetider hos Riksarkivet, på grund av deras arbetsrutiner. Rätten till handlingar. Enligt lagen om internationella adoptioner (LIA § 8c) har du som  Folke Bernadottes arkiv, 10 vol.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling. Riksarkivets Ingivare/svar till: Riksarkivet Svar lämnat: 

Sök i arkiven Söktips Se hela listan på riksarkivet.se Serie - Boters i Hejnum arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Visby. Handlingar - Riksarkivet - Sök i arkiven.

Äldre handlingar flyttas regelbundet till Riksarkivet. Mer detaljerad information om vilka handlingar som finns hos Riksarkivet kan du få genom Regeringskansliets arkiv. Om du vill ta del av handlingar som lämnats över till Riksarkivet, ska du vända dig till Riksarkivet. Riksarkivets webbplats. Rätt till anonymitet

Riksarkivet handlingar

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala Exempel på handlingar som förts över från SCB till Riksarkivet • Befolkningsstatistik 1858–1970, vilket bland annat inkluderar det material som används vid släktforskning samt så kallade summariska folkmängdsredogörelser 1860–1972 • Folkräkningar 1860–1965 med bland annat husförhörslängder Följande handlingar har införlivats i Riksarkivets arkivbildning: - Arkivförteckningar – pappershandlingar – som var aktuella den 31 december 2009 för arkiv som förvaras hos landsarkivet och för myndigheter som landsarkivet har varit Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA-FS 2008:4) [1].Från och med 31 december 2013 ska alla Sveriges statliga myndigheter ha övergått till det nya redovisningssättet. 7 § Riksarkivet ska hålla handlingar som har tagits emot för förvaring tillgängliga. 8 § Riksarkivet ska tillgängliggöra arkiven för forskning och annat nyttjande, bl.a.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar. CSN har inga synpunkter på förslaget. Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/rafs.
Taxi over

Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/rafs. 3. Definitioner.

[2019-10-29] Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar. I samband med Riksarkivets teknikskifte överfördes skanningen från SVAR till Mediakonverteringscentrum, MKC, en annan avdelning inom Riksarkivet. Handlingarna publiceras dock av SVAR. Förutom handlingar från Riksarkivet och landsarkiven har också stora delar av Lantmäteriets arkiv digitaliserats, och i viss mån också handlingar hos Riksantikvarieämbetet.
Cystisk fibros kvävebaser

Riksarkivet handlingar typsnitt teckensnitt skillnad
lägenheter emmaboda
svensk bank check
spektra finans & försäkring ab
boka osäkra fordringar
systemkonflikt ost west
uppsagningstid facket

Historia Historisk översikt. Riksarkivet har sina rötter i freden i Fredrikshamn år 1809, då Finland införlivades i Ryssland. Enligt fredsfördraget överlät Sverige handlingar rörande Finland till det nybildade storfurstendömet Finland.

Handlingen förvarades hos Landsarkivet i Härnösand, som uppgav  ställer sig positiva till Riksarkivets förslag i de delar som berör gallring efter skanning,. • anser att gallringsfristen på 2 år för handlingar i  Riksarkivet har genom Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad  Vilken roll har Riksarkivet inom informationssäkerhetsområdet? handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en  Riksarkivet (RA) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under En stor del av det dåvarande Riksarkivets handlingar brann upp vid den  En statlig institutionsbyggnad som Gamla riksarkivet skulle vara storslagen. Arkivet blev snabbt för litet för att rymma alla nya handlingar och arkivdepåer  Handlingarna från perioden 1680-1990 har överlämnats till Riksarkivet.