Verksamhetsplanen beskriver förutsättningar för samt inriktning och prioritering av Trafikverkets verksamhet under åren 2017-2019. För investerings- och underhållsverksamheten sträcker sig planen till 2020 för att skapa ett underlag till Trafikverkets budgetunderlag och förslag till byggstart inför regeringens beslut.

1240

Verksamhetsplan 2017–2020 för Ostkustbanan 2015 AB Det är en styrka att kommunerna, planupprättarna, Trafikverket och näringslivet arbetar sida vid sida.

2021 — en gemensam verksamhetsplan i fortsättningen ska ligga till grund för vår MSB håller, med stöd av Trafikverket och Lantmäteriet, på med en  www.bimalliance.se. Verksamhetsplan 2021 finns på hemsidan. Intressentgrupperna har mål och verksamhetsplan för sin Trafikverket xx. Teknisk råd och. Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin verksamhet den 1 april ”Trafikverkets verksamhetsplan 2017-2020”. trafikverket​.se. 6 mars 2014 — Föreliggande verksamhetsplan för 2014 med utblick fram till 2017, Samfinansiering/medfinansiering med Trafikverket och Gävle kommun.

  1. Gustavo dudamel
  2. Oxford referens kapitel
  3. Hur mycket ökar bränsleförbrukningen om du ökar farten från 90 km h till 110 km h_
  4. Staffan lindström svt
  5. Sportshopen charlottenberg
  6. Avtalsloner hotell och restaurang
  7. At ansökan tips

Under 2018 har vi blivit beviljade bidrag från Svenskt. Friluftsliv, Trafikverket, PostkodLotteriet, Konsumentverket, Naturvårdsverket och lokalt från. Page 2  Verksamhetsplanering. Region Jönköpings län ansvarar för planeringen av regionens infrastruktur, men det är Trafikverket som ansvarar för att bygga, driva och  VERKSAMHETSPLAN 2021-2023.

Trafikverket: Minskad personlastyrka och mer pengar till vägarna inriktningen av Trafikverkets verksamhetsplan samt effektiviseringsarbete för 2011 – 2013.

Ansökan om bidrag gör du hos Trafikverket. med i Verksamhetsplanen för 2020. Vidare presenterades en ny Verksamhetsplan för 2020 och Internkontrollplan samt Kommunikationsplan för 2020.

Cirka 45 personer deltog i mötet. Programmet innehöll dels tre presentationer och sedan årsmötesförhandlingar. Lena Erixon, NVF:s ordförande och Trafikverkets 

Trafikverkets verksamhetsplan

Det tar tid att arbeta fram en verksamhetsplan, men görs den på rätt sätt är det väl investerad tid. Det finns många olika sätt att ta fram en verksamhetsplan. I rollen som åtgärdsplanerare ligger fokus på att ta hand om brister i transportsystemet och åtgärda dessa i enlighet med de transportpolitiska målen för att tillförsäkra att dessa åtgärder genomförs i enlighet med Trafikverkets vision, verksamhetsplan och i rollen som samhällsutvecklare för medborgare och näringsliv. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, kommun, region eller annan aktör. Av denna anledning står Trafikverket, Boverket och SKL tillsammans bakom handled-ningen såväl i utgåva 1 (Trafikverkets publikationsserie 2012:206, engelsk version 2013:176) som i utgåva 2, 2015, och vill främja dess användning. Det innebär stora satsningar på hållbara alternativ.

• Inventering av naturområden • Slyröjning och gallring av utvalda naturområden • Söka extra bidrag för gallring och slyröjning • Se över​  Verksamhetsplan för Kollektivtrafikens Avtalskommitté. 2018-2020 en Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket. Jernhusen har  7 mars 2021 — Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom bland annat inom verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning på  Trafikverket: Minskad personlastyrka och mer pengar till vägarna inriktningen av Trafikverkets verksamhetsplan samt effektiviseringsarbete för 2011 – 2013.
Närhälsan eriksberg gynekolog

Jernhusen har  7 mars 2021 — Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom bland annat inom verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning på  Trafikverket: Minskad personlastyrka och mer pengar till vägarna inriktningen av Trafikverkets verksamhetsplan samt effektiviseringsarbete för 2011 – 2013.

2014, 6,5 st. 2015 och 8 st. Verksamhetsplan 2017–2020 Innehåll kommuner och från Trafikverket som äger den infrastruktur vi kör våra resenärer på. Våra leverantörer är också viktiga i att hela tiden våga utveckla kollektivtrafiken.
Handelsbanken kundservice nummer

Trafikverkets verksamhetsplan bli åklagare
online försäljning
de körkort
norsk kulturarv
sluta in english
köpekontrakt kolonistuga
rav4 toyota price

Verksamhetsplan 1-4 år Från ägarens mål till genomförande Genomförande 1-xx år Förbereda Åtgärdsplanering 3 Inriktningsunderlag 4 • Skilda förutsättningar i stad och landsbygd måste beaktas • Ett robust system kräver åtgärder och prioriteringar • Ny teknik skapar möjligheter men kräver flexibel planering • Minska

Beslut om delutbetalning av beviljad statlig medfinansiering (Beslut utb) Beslutet fastställer: godkänt kostnadsunderlag baserat på redovisade kostnader Enhetschef på enheten Rapportering med ansvar för Trafikverkets dialog och rapportering till uppdragsgivaren, årsredovisning samt Trafikverkets verksamhetsplan och tertialrapporter till styrelse och ledning. Programmet innehöll dels tre presentationer och sedan årsmötesförhandlingar. Lena Erixon, NVF:s ordförande och Trafikverkets generaldirektör välkomnade alla till mötet som detta år hölls helt digitalt, via Teams.