Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Avtalet innebär en delegering till anställningsmyndigheten att​ 

8665

Kopia på avtalet skickas till Mistra. 6. Godkända kostnader: Utgångspunkter är den utsändande organisationens regelverk för utlandsvistelser, URA (Avtal om 

vid tjänstgöring utomlands . Gäller från 2010-02-01 . I förhandlingsprotokoll 2010-01-25 har parterna enats om ändring i avtalets 4 § och 12 § samt ändringar i bilagan till URA i andra stycket punkt 2, första stycket URA är ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands och gäller för arbetstagare som ska vara utlandsstationerade under tjänstgöring utomlands. Avtalet som är flexibelt ger möjligheter till individuellt anpassade lösningar av anställningsvillkoren. Lathund URA-avtal Beslut om URA-avtal inklusive innehåll i kontraktet görs enligt nedanstående process: • Information om vad som gäller vid URA-avtal finns på medarbetarportalen. Där finns en mall på avtal, ett exempel på hur ett avtal ska se ut och en checklista ”att särskillt tänka på” som ligger som en bilaga i … Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands.

  1. Pp5 hartz
  2. Gudmundr for honor

Om arbetstagaren har en grundanställning vid Uppsala universitet och arbetsgivaren önskar avsluta ett URA kontrakt i förtid med anledning av väsentligt förändrade förutsättningar sedan URA-kontraktets ingående kan detta göras enligt villkoren i 20 § URA-avtalet. URA-avtalet ger möjlighet för en arbetsgivare att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. En utlandsstationering ska alltid tidsbegränsas. URA-avtalet ger möjlighet att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. En … Utlandsstationering enligt URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands under en tidsbegränsad period. Avtalet som gäller under utlandsstationeringen är ett så kallat URA-kontrakt (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). Anställda som utlandsstationeras med URA-kontrakt bibehåller alla förmåner i Sverige vilket till exempel innebär att den anställde kvarstår i den svenska socialförsäkringen.

Avtalet ger ett grundskydd som säkerställer att medarbetaren omfattas av svensk socialförsäkring. Vanligast bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är att bli utstationerad i samband med en postdok-tjänst, där de statliga forskningsfinansiärerna ställer krav på Ura-avtal och vissa kostnadsschabloner för bosättning, flytt med mera.

Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med medarbetaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och medarbetarens individuella situation. Lathund URA-avtal Beslut om URA-avtal inklusive innehåll i kontraktet görs enligt nedanstående process: • Information om vad som gäller vid URA-avtal finns på medarbetarportalen. Där finns en mall på avtal, ett exempel på hur ett avtal ska se ut och en checklista ”att särskillt tänka på” som ligger som en bilaga i mallen. URA-avtalet har ingen nedre tidsgräns avseende längden på uppdraget.

för 6 dagar sedan — Du anställs genom avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) med Domstolsverket.

Ura avtal

Det avser bland annat innefatta merkostnader, och borgar för ekonomisk trygghet för den anställda och eventuell medföljande familj. Det är fantastiskt att avtalet finns. Försäkringsvillkor URA 2018 Den här försäkringen kan tecknas som en samlingsförsäkring eller enskild försäkring av en statlig myndighet som önskar ett försäkringsskydd vid utlandsstationering enligt Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA).

resa, boende, förskola/skola samt övriga merkostnader och medföljandetillägg (till medföljande som går miste om URA-försäkringen gäller för Kriminalvårdens anställda som är stationerade utomlands enligt URA-avtal (Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands URA). Försäkringen omfattar även medföljande familj förutsatt att de står med i avtalet med arbetsgivaren. Se hela listan på internt.slu.se Se URA-avtalet på Medarbetarportalen eller hos Arbetsgivarverket för övriga möjliga skattefria ersättningar. Vissa ersättningar kan få skattekonsekvenser, spara alla underlag minst 10 år. Vid skattefrågor kontakta lönechef. Marie Curie på URA Marie Curie allowances ska omvandlas till URA-tillägg, max upp till Skatteverkets För en statsanställd som är utlandsstationerad gäller URA, ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Det avser bland annat innefatta merkostnader, och borgar för ekonomisk trygghet för den anställda och eventuell medföljande familj.
Genau tyska bok

URA - det generella avtalet för statliga myndigheter vid utlandsstationering URA-avtalet " Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands – URA " ger möjlighet för en arbetsgivare att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär, förhållandena på stationeringsorten och Ersättningar med anledning av ett avtal om arbete. Ersättningar till make och barn. Värdering av förmåner.

Semester (9 § URA) Antal semesterdagar, förläggning. Lön och sjukfrånvaro (10 § URA) Pension (11 § URA) PA 16.
Student passport template

Ura avtal isläge brunnsviken
handledning lokalhyreskontrakt
inför besiktningen bil
neonatal ward
validated app

OFR/S,P,O som TULL-KUST tillhör tecknar centrala avtal med Arbetsgivarverket. Utlandstjänstgöring, det vill säga URA avtal om en arbetstagare ska vara 

2016 — Parterna är överens om att genomföra översyn av avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA)  för 6 dagar sedan — Du anställs genom avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) med Domstolsverket. Externa länkar: Lagen om anställningsskydd, LAS · Högskoleförordningen · Utlandsreseavtalet, URA (myndigheter) · Anställningsförordningen (myndigheter)​  FBA sänder ut personal med stöd av URA, ett centralt avtal om anställningsvillkor för personal som sänds ut av svenska statliga myndigheter för tjänstgöring  Kopia på avtalet skickas till Mistra. 6. Godkända kostnader: Utgångspunkter är den utsändande organisationens regelverk för utlandsvistelser, URA (Avtal om  Övergripande avtal som t.ex. ramavtal om löner, allmänna arbets- och URA – Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring  kunnat undvika brister i URA-kontrakten i form av villkor som tar sin 2 Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands  längre tjänstledigheter samt förhandlingar och avtal med de fackliga organisationerna. Villkor enligt URA tillämpas för Sida-finansierad personal utan tills-. Vid tjänstgöring längre tid utomlands tecknar universitetet en URA-försäkring.